Teemo Experience Design

Mitä Kokemusmuotoilu on ja
miten yrityksesi voi hyötyä siitä?

Kokemusmuotoilu tuo tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehityksen uudelle aikakaudelle. Kokemusmuotoilussa haasteet ratkaistaan loppukäyttäjän näkökulmasta ja prosessi auttaa yrityksiä ymmärtämään loppukäyttäjiään syvällisesti, oli loppukäyttäjä sitten kuluttaja tai työntekijä.


Saatat miettiä, mikä tekee kokemusmuotoilusta erityisen? Mikä antaa kokemusmuotoilulle etulyöntiaseman muihin yrityskehitysmetodeihin verrattuna? Kokemusmuotoilu ei vain perustu kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen tutkimukseen, vaan myös loppukäyttäjän tutkimiseen syvällisellä tasolla. Loppukäyttäjien ymmärtämisessä on tärkeää ymmärtää heidän tunteensa. 

 

Miten voit saada loppukäyttäjät tuntemaan jotakin, jos kaikki tietämäsi heistä on vain statistiikkaa ja dataa? 

 

Tunteiden kytkös muistoihin on tieteellisesti todistettu ja mitä vahvempi tunne loppukäyttäjällä on yrityskokemuksesta, sitä paremmin he muistavat yrityksen ja palaavat käyttämään palveluja yhä uudelleen.

 

Kokemusmuotoilu voi myös auttaa yritystäsi ratkomaan ongelmia, kun ongelmakohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Design Thinking- metodin avulla ongelmakohdat voidaan löytää ja ratkaista. Tässä metodissa aloitetaan loppukäyttäjätutkimuksella, jonka jälkeen ongelmakohdat paikannetaan heidän näkökulmastaan.

 

Miksi yrityksesi tulisi hyödyntää kokemusmuotoilua? Tänä päivänä lähes jokaisen yrityksen tuotteet, palvelut ja työntekijäkokemus ovat kaikkien nähtävillä ja vain klikin päässä.

 

·        Kuluttajat voivat ostaa kaiken poistumatta kotoaan ja ainoa tapa kilpailla tämän kanssa on ensiluokkaisella palvelulla ja laadulla.

·        Työntekijäkokemukset ovat näkyvissä kaikille. Aloilla, joissa on kysyntää hyville työntekijöille, työntekijäkokemus voi olla ratkaiseva tekijä työnhakijalle.

·        Miten kuluttajat näkevät brändisi? Ovatko he yrityksesi faneja?

 

Internet on avannut oven loputtomalle määräille tietoa ja lähes jokaisen yrityksen arvostelut ovat nykyään julkisia. BrightLocalin tutkimuksen mukaan jopa 91% 18-34 vuotiaista luottaa internetarvosteluihin yhtä paljon kuin henkilökohtaiseen suositukseen. Mistä nämä arvostelut kertovat? Kuluttajakokemuksesta. Kuluttajalla on enemmän valtaa kuin koskaan ja tämä on syy miksi suuri osa yrityksistä tänään väittävät olevansa asiakaskeskeisiä. Kuluttajakokemus kertoo yrityksestä paljon, ja sillä voi olla suuri vaikutus yritykseen, siksi tätä kuuluukin käyttää hyväkseen.

Hyödynnä kokemusmuotoilua

Kun yritykselläsi on unohtumaton kuluttajakokemus, kuluttajat haluavat ostaa tuotteitasi tai palvelujasi. Tyytyväiset kuluttajat levittävät oma-aloitteisesti tietoa yrityksestä ja kirjoittavat hyviä arvosteluita.

 

Kun yritykselläsi on ylivertainen työntekijäkokemus, alan parhaat työntekijät haluavat yritykseen töihin.

 

Kun yritykselläsi on houkutteleva brändikokemus, yrityksen sosiaalinen media kerää seuraajia ja ihmiset haluavat olla tekemisisää brändin kanssa.

 

 

Kokemusmuotoilun
kolme ulottuvuutta ovat kuluttajakokemus, työntekijäkokemus ja brändikokemus.
Projekteissamme keskitymme yleensä yhteen näistä tekijöistä, mutta nämä
ulottuvuudet ovat osittain yhteydessä toisiinsa.

Joten kysy itseltäsi, “voisiko yrityskokemuksemme olla parempi?”. Jos vastaus on kyllä, olet kokemusmuotoilun tarpeessa.

Share this:

Like this:

Like Loading...
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue
%d bloggers like this: